Invalidovna
Projekt


Chodba v přízemí


Vězení


Nádvoří


Kaple I.


Kaple II.


Schodiště


Chodba archivu


Archiv


Obytná jednotka - přízemí


Obytná jednotka - schodiště


Obytná jednotka - patro