P R A Ž S K É     D O M YPražská architektura od 12. do 20. století. Domy na Starém městě jeden po druhém podle popisných čísel.
Výtvarná podoba, stavební historie, širší souvislosti.

Zveme vás na vycházky/přednášky trvající přibližně 90 minut, v případě podstatného zájmu i déle.
Poznáte nás podle toho, že jdeme na vycházku/přednášku, minimálně jeden z nás má vousy a jmenuje se Jakub.
Pro podrobnější informace můžete použít tel. 281916704, 606167399 nebo email helena.hedvika@divadlokamen.cz. Nejlepší je přijít přímo na vycházku.
Nemůžete-li nás najít v ulicích, můžete se pokusit o 606167399 nebo 606604875.

DATUM

MÍSTO SRAZU

OBJEKT

8. června 2003
(neděle) 14:00

sraz u kašny při kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

čp. 1-2-I
Staroměstská radnice

28. června 2003
(sobota) 14:00

sraz před domem U minuty (čp. 3-I) na Staroměstském náměstí

čp. 3, 4, 5, 6-I

12. července 2003
(sobota) 14:00

sraz na Malém náměstí u kašny

čp. 10, 11, 12, 13, 14-I a čp. 2-I Nová radnice

2. srpna 2003
(sobota) 14:00

sraz na Malém náměstí u kašny

čp. 16, 17, 18-I a kostel sv. Mikuláše

16. srpna 2003
(sobota) 14:00

sraz na náměstí Curieových před Právnickou fakultou

čp. 43, 100, 44, 123, 1021, 1037-I

30. srpna 2003
(sobota) 14:00

sraz před Rudolfinem (čp. 79-I)

čp. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85-I

31. srpna 2003

(neděle) 8:00

piknik na konci léta ve Starém Plzenci

program zde

                                                                                             

V září proběhne doplnění k dosud probíraným objektům (interiéry, sklepy, atp.). Vše ovšem závisí na dohodě s uživateli domů.

Případné vstupné či všimné si každý účastník bude muset hradit sám.

 

14. září 2003

(neděle) 14:00

sraz před domem U minuty (čp. 3-I) na Staroměstském náměstí

čp. 1-2-I Staroměstská radnice

- interiéry, sklepy (prohlídkový okruh, vstupné)

28. září 2003

(neděle) 14:00

sraz u kašny při kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

radniční blok - doplňky

 

Od října se bude pokračovat dále ve sledu popisných čísel.

 

11. října 2003

(sobota) 14:00

sraz na Mariánském náměstí

čp. 98 Městská knihovna, 110, 134, 135-I

26. října 2003

(neděle) 14:00

sraz na Malém náměstí u kašny

kašna na Malém náměstí,

 čp. 142(Rott), 143, 144, 145-I

15. listopadu 2003

(sobota) 14:00

sraz na rohu Karlovy a Jalovcové ulice

čp. 146 & 148, 147, 149-I

6. prosince 2003

(sobota) 14:00

sraz na Mariánském náměstí

 

čp. 150, 151, 154, 156, 157,

 

 

 

další roky:  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024

 

 

Pro případ absolutní nepřízně počasí je připravena mokrá varianta: Muzeum hl. města Prahy - Na Poříčí 52 (metro Florenc).

                                  

------------------------------------------------

                                  

Tento projekt souvisí s pravidelnými kursy dějin umění (Výtvarná kultura evropských měst kolem roku 1400) konanými každou středu.

Těmito placenými kursy je také částečně financován. Častější účastníci vycházek, kteří se neúčastní kurzů dějin umění, mají

možnost podpořit  projekt drobným příspěvkem, např. 150 Kč za semestr. Nejedná se o vstupné, ale o zcela dobrovolný příspěvek

na fungování celého okruhu akcí.