P R A Ž S K É    D O M Y

originální vycházky a přednášky o umění


 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: http://badge.facebook.com/badge/199234336778014.2541.139534122.pngVítáme Vás na stránkách Pražských domů – umělecky zaměřeného projektu,

který organizačně zastřešuje Divadlo Kámen.

 

PF 2016

kaple Božího hrobu ve dvoře domu čp. 276-II

 

Pražské domy jsou určeny všem, kdo mají rádi Prahu a chtějí objevovat známá i méně známá místa a nové souvislosti.

 

Projekt Pražské domy se zabývá především architekturou a historií Prahy v kontextu dějin umění.

Jeho základ tvoří víkendové vycházky důkladně mapující jednotlivé domy. Chodíme jeden dům po druhém podle čísel popisných.

 

Osobitý odborný výklad umělecko-historických skutečností a souvislostí doplněný obrázky k jednotlivým domům poskytuje kunsthistorik Jakub Synecký.

Vycházky trvají přibližně 90 minut.


Od roku 2003 jsme společně obešli všechna čísla popisná na Starém Městě. Nyní se tedy věnujeme Novému Městu Pražskému.


Cílem vycházek je systematické, podrobné a soustředěné putování napříč dějinami umění, dějinami Prahy, architekturou, dobovými událostmi.

Vše uvádíme do souvislostí a vysvětlujeme si na konkrétní budově či konkrétním místě a jeho proměnách v čase.

 

Doplněním a rozšířením vycházek jsou od roku 2008 přednášky v Divadle Kámen. Přednášky jsou zaměřeny na různá další témata jako například urbanismus,

umělecká díla ve veřejném prostoru, památková péče či „medailonky“ architektů.

 

Vítaným zpestřením vycházek a přednášek bývají občasné společné výlety za souvisejícími tématy.

 

Vstupné na vycházku je 40 Kč, na přednášku 60 Kč.

 

Pro podrobnější informace můžete použít tel. 606 167 399 (Helena Macháčková) nebo email helena.hedvika@divadlokamen.cz.

 

Přejete-li si, abychom Vám pravidelně zasílali program a aktuality, přihlaste se prosím na adrese info@divadlokamen.cz.

 

Program akcí včetně fotografií najdete také na facebooku.

 

 DATUM

MÍSTO SRAZU

OBJEKT

16. ledna 2016

(sobota) 14:00

 

sraz na rohu ulice Myslíkovy a Odborů

 

 

čp. 277, 278 (tzv. „Organisační dům“)

a 281 až 285-II

 

13. února 2016

(sobota) 14:00

 

sraz na rohu ulice Myslíkovy a Odborů

 

 

čp. 286, 287, 288, 290, 292 (Černý pivovar),

293 a 307 (emeritní dům)-II

 

23. února 2016

(úterý) 18:00

přednáška v Divadle Kámen

Nekvasilova 625/2, Praha - Karlín,

u metra/tramvaje Invalidovna

Pavel Janák: Tvorba v letech 1908-24

přednáší Jakub Synecký

podrobnosti / vstupenky

12. března 2016

(sobota) 14:00

 

sraz před kostelem sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici

 

katedrální kostel v. Cyrila a Metoděje  

(dříve sv. Karla Borromejského)

včetně interiéru

22. března 2016

(úterý) 18:00

přednáška v Divadle Kámen

Nekvasilova 625/2, Praha - Karlín,

u metra/tramvaje Invalidovna

Mezi tradicí a pokrokem:

Ladislav Machoň jako památkový architekt

přednáší Ladislav Zikmund-Lender

podrobnosti / vstupenky

9. dubna 2016

(sobota) 14:00

 

sraz u pomníku Elišky Krásnohorské

na Karlově náměstí

 

čp. 308, 2097, 315, 316, 317, 318 319-II

a pomníky na Karlově náměstí

19. dubna 2016

(úterý) 18:00

přednáška v Divadle Kámen

Nekvasilova 625/2, Praha - Karlín,

u metra/tramvaje Invalidovna

Konstruktér Libeňského mostu Fr. Mencl

a jeho „mostařská etika“

přednáší prof. Rostislav Švácha

podrobnosti / vstupenky

7. května 2016

(sobota) 14:00

 

sraz před budovou Emauzského kláštera

(přístup od Vyšehradské ulice)

 

čp. 320-II Emauzy včetně freskového cyklu Mistra emauzského

12. května 2016

(čtvrtek) 19:00

setkání v Divadle Kámen

Nekvasilova 625/2, Praha - Karlín,

u metra/tramvaje Invalidovna

setkání u slepičky – jak probíhá záchrana betonové prolézačky na sídlišti Invalidovna

podrobnosti

11. června 2016

(sobota) 14:00

 

sraz před budovou Emauzského kláštera

(přístup od Vyšehradské ulice)

 

Emauzy – dokončení areálu včetně tzv. Pragerových kostek čp. 2075, 1359-II

23. července 2016

(sobota) 14:00

sraz na rohu Karlova náměstí

a ulice Na Moráni

čp. 319, 326, 328 a 339-II

(Svatováclavské lázně)

27. srpna 2016

(sobota) 8:30

PIKNIK NA KONCI LÉTA

staroslovanské hradiště Budeč

Budeč – rotunda sv. Petra

(nejstarší kostel v Čechách)

podrobnosti

10. září 2016

(sobota) 14:00

sraz naproti kostelu sv. Václava na Zderaze

(ulice Resslova a Václavská)

čp. 329-II (areál bývalého Hrádku,

resp. Svatováclavské trestnice)

20. září 2016

(úterý) 18:00

přednáška v Divadle Kámen

Nekvasilova 625/2, Praha - Karlín,

u metra/tramvaje Invalidovna

Minulá snění o Praze budoucí

přednáší Vladimír Czumalo

podrobnosti / vstupenky

15. října 2016

(sobota) 14:00

sraz u kostela sv. Václava na Zderaze

kostel sv. Václava na Zderaze,

čp. 1780 a 1966-II

21. října 2016

(pátek) 19:30

večer v Divadle Kámen

Nekvasilova 625/2, Praha - Karlín,

u metra/tramvaje Invalidovna

večer na téma:

Architektura na fotografiích

Josefa Sudka

podrobnosti / vstupenky

12. listopadu 2016

(sobota) 14:00

sraz na rohu Karlova nám. a ulice Na Moráni

oblast Moráně a novoměstská regulace

v okolí Palackého náměstí

22. listopadu 2016

(úterý) 18:00

přednáška v Divadle Kámen

Nekvasilova 625/2, Praha - Karlín,

u metra/tramvaje Invalidovna

Staré cesty na Novém Městě Pražském

přednáší Jakub Synecký

podrobnosti / vstupenky

17. prosince 2016

(sobota) 14:00

sraz u pomníku F. Palackého

na Palackého náměstí

Palackého náměstí a Zítkovy sady

včetně pomníku F. Palackého

 

 

další roky:  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024

 

 

obrazové připomínky z některých společných výletů

 

Brno

piknik na konci léta 2015 (honosné vily v Černošicích a Dobřichovicích)

piknik na konci léta 2014 (Kladno – město architektonických a urbanistických celků)

piknik na konci léta 2013 (přírodně krajinářský park Cibulka)

piknik na konci léta 2012 (Slaný a kaple Božího hrobu)

piknik na konci léta 2011 (starobylé městečko Velvary)

piknik na konci léta 2010 (slovanské hradiště Klučov)

Opava

Invalidovna - Praha Karlín

piknik na konci léta 2009 (přírodně krajinářský park Veltrusy) 

piknik na konci léta 2008 (Bohnice, Dolní Chabry)

výlet se Společností přátel starožitností

piknik na konci léta 2007 (vodní hrad Lipý)

Krzeszów

piknik na konci léta 2006 (kostelíček sv. Jana Nepomuckého) 

Blansko a okolí

vlakový výlet (Německo, Švýcarsko)

piknik na konci léta 2005 (Dolní Ročov, Džbán, Pravda)

Regensburg a Nürnberg

Městec Králové a Nový Bydžov

Litomyšl

piknik na konci léta 2004 (Dražice, Michalovice, Zvířetice)

Wroclaw

                       

 

------------------------------------------------

 

                                                           další zajímavé odkazy: 

                                                          

                                                 www.pragos.cz/veterani/vychazky

                                                 www.vetrelciavolavky.cz

                                                 www.kostelicek.wz.cz

                                                 www.osop-chabry.wz.cz

                                                           http://sps.kx.cz

                                                           www.zachrante-lazne-kyselka.cz