P R A Ž S K É     D O M YPražská architektura od 12. do 20. století. Domy na Starém městě jeden po druhém podle popisných čísel.
Výtvarná podoba, stavební historie, širší souvislosti.

 

Popis: Popis: image002

Týn (Týnský dvůr)

 

Milí přátelé,

vítejte v novém roce a přijměte pozvání na další z řady vycházek. Pokračovat budeme stejným způsobem. Zhruba 1-2x měsíčně (zpravidla v sobotu) vyrazíme podle popisných čísel poznávat známá i méně známá místa Starého města. Občas odbočíme i do jiných částí Prahy. Občas se vydáme na společný výlet. Odborný osobitý výklad umělecko-historických skutečností a souvislostí doplněný obrázky, mapkami, plánky, apod. trvající přibližně 90 minut, v případě zájmu i déle, bude nadále laskavě poskytovat kunsthistorik Jakub Synecký.
Pro podrobnější informace můžete použít tel. 606 167 399 a 606 604 875 nebo email helena.hedvika@divadlokamen.cz. Nejlépe je přijít přímo na místo srazu.

       

 

DATUM

MÍSTO SRAZU

OBJEKT

9. ledna 2010

(sobota) 14:00

Studio Divadla Kámen

Nekvasilova 2, Praha 8 - Karlín, metro Invalidovna

PŘEDNÁŠKA

Kostel a klášter u sv. Jakuba

a počátky gotické Prahy

16. ledna 2010

(sobota) 14:00

 

sraz před vchodem do kostela sv. Jakuba

 

Ungelt - pokračování: čp. 636 (Modrý dům),

637, 638, 1049, 639 (palác Granovských)-I

20. února 2010

(sobota) 13:45

sraz před Týnskou farou - Celetná 5 (čp. 601-I)

Kostel P- Marie před Týnem (interiér)

20. března 2010

(sobota) 14:00

 

sraz před vchodem do kostela sv. Jakuba

 

Ungelt - pokračování: čp. 639&640 (Ungeltní dům), 641, 642, 643, 644-I

3. dubna 2010

(sobota) 14:00

sraz v Ungeltu

Ungelt - dokončení (čp. 646) a asanační blok

čp. 647, 648, 744-747-I

8. května 2010

(sobota) 14:00

 

sraz před vchodem do kostela sv. Jakuba

 

čp. 649&654, 650, 651, 652, 655 (Palác Kotva)

a 656-I (Obchodní dům Kotva)

22. května 2010

(sobota) 14:00

Studio Divadla Kámen

Nekvasilova 2, Praha 8 - Karlín, metro Invalidovna

PŘEDNÁŠKA

Řád německých rytířů I. -  kultura Řádu, jeho výtvarné umění v Pobaltí a mimo něj

19. červen 2010

(sobota) 15:30

sraz na nám. Republiky

před kostelem sv. Josefa

Románské objekty v prostoru Palladia

(čp. 1078-II)

3. - 4. července 2010

(sobota a neděla)

„školní výlet“ - OPAVA

Opava - město bohaté gotikou a modernou

podrobnosti zde

18. července 2010

(neděle) 14:00

sraz v Králodvorské ul. proti hotelu Paříž

čp. 663, 664, 665, 669, 676-I

(zajímavosti bloku za OD Kotva)

28. srpna 2010

(sobota) 10:00

piknik na konci léta - KLUČOV

slovanské hradiště z přelomu 8. a 9. stol., podrobnosti zde

4. září 2010

(sobota) 14:00

sraz v Jakubské ul. před Kapounovským palácem

čp. 676 (Kapounovský palác), 677, 682, 683,

685, 686, 689-I

19. září 2010

(neděle) 14:00

Studio Divadla Kámen

Nekvasilova 2, Praha 8 - Karlín, metro Invalidovna

PŘEDNÁŠKA

Řád německých rytířů II. -  působení Řádu

 v českých zemích

3. října 2010

(neděle) 12:25

sraz u pokladen na Masarykově nádraží

ZVLÁŠTNÍ AKCE

Levý Hradec - hradiště a kostel sv. Klimenta

(vstupné 40,-)

16. října 2010

(sobota) 14:00

sraz na rohu Rybné a Masné ul.

čp. 683, 686, 696, 1000 (německá průmyslovka), 700-1 (Staroměstská dívčí škola), 703-I

30. října 2010

(sobota) 14:00

sraz na rohu Masné a Dlouhé ul.

čp. 704-5, 707, 708, 709 (U Celestýnů),

710, 711-I

13. listopadu 2010

(sobota) 14:00

sraz na rohu Dlouhé a Rybné ul.

čp. 712, 713, 714, 717, 722, 727,

 729 (U zlatého stromu), 730-I

11. prosince 2010

(sobota) 14:00

sraz v Dlouhé ul. před Roxy

čp. 731 (spolkový dům Beth-Haam), 732, 1091,

733 (U Opitz), 734, 735, 737-I

 

 

další roky:  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024

 

 

obrazové připomínky z některých společných výletů

 

 

piknik 2010 (slovanské hradiště Klučov)

Opava

Invalidovna - Praha Karlín

piknik 2009 (přírodně krajinářský park Veltrusy) 

piknik 2008 (Bohnice, Dolní Chabry)

výlet se Společností přátel starožitností

piknik 2007 (vodní hrad Lipý)

Krzeszów

piknik 2006 (kostelíček sv. Jana Nepomuckého) 

Blansko a okolí

vlakový výlet (Německo, Švýcarsko)

piknik 2005 (Dolní Ročov, Džbán, Pravda)

Regensburg a Nürnberg

Městec Králové a Nový Bydžov

Litomyšl

piknik 2004 (Dražice, Michalovice, Zvířetice)

Wroclaw

 

 

                                  

------------------------------------------------

                                  

Častější účastníci vycházek mají možnost podpořit  projekt drobným příspěvkem, např. 150 Kč za semestr. Nejedná se o vstupné, ale o zcela dobrovolný příspěvek.

 

------------------------------------------------

 

Nechce-li se Vám na vycházku, můžete zkusit třeba  Studio/Galerii  D I V A D L A   K Á M E N - www.divadlokamen.cz

 

------------------------------------------------

 

                                                           další zajímavé odkazy: 

                                                          

                                                 www.kostelicek.wz.cz

                                                 www.osop-chabry.wz.cz

                                                           http://sps.kx.cz

.